Water Shoes Sizing Guide

Small:  Kids (2 - 3.5); Women (4.5 - 5.5)

Medium:  Women (6-7)

Large:  Women (7.5 - 8.5); Men (6-7)

XL:  Women (9 - 10); Men (7.5 - 8.5)

XXL:  Women (10.5 - 11.5); Men (9 - 10)

XXXL:  Men (10.5 - 11.5)